Showing 1–12 of 14 results

Cấu hình: G3220/Ram 4G/HDD 500G/VGA 1G

7,300,000

Cấu hình: G3220/ Ram 4G/HDD 500G/Vga 1G

5,650,000

Cấu hình: I5 4570s/Ram 4G/HDD 500G/ VGA 1G

8,950,000

Cấu hình: Intel i3 4130/Ram 4G/HDD 500G/VGA 1G

7,950,000

Cấu hình: Dell G3220/Ram 4G/HDD 500G/Dell 19 Vuông/VGA 1.5Gb

5,750,000

Cấu hình: CPU G2030/Ram DDR3 4G/HDD 250G

4,900,000

Cấu hình: CPU i3-2100/Ram DDR3 4G/HDD 500G/VGA 1.5Gb

4,500,000

Cấu hình: CPU i5-2400S/Ram DDR3 4G/HDD 500G/VGA 1.5Gb/LCD 19 Inch

6,490,000

Cấu hình: CPU i7-2600/Ram DDR3 4G/HDD 500G/VGA 1.5Gb/ LCD 19 Inch

7,500,000

Cấu hình: CPU i3-6100/Ram 4G/HDD 500G/VGA 1.5G/Dell 1916

8,290,000

Cấu hình: CPU i7-3770/Ram 8G/ HDD 1000G/VGA 1.5Gb/LCD 19

9,100,000

Call Now