Showing 1–12 of 18 results

Cấu hình: Core i5/Ram DDR3 8G/HDD 500G SSD 120gb/ LCD 22 inch

8,500,000

Cấu hình: CPU G2030/Ram DDR3 4G/HDD 250G

4,900,000

Cấu hình: Core i3/Ram 16G/HDD 500GB-SSD 120G/VGA 3G

17,900,000

Cấu hình: Core i3/Ram 8G/ HDD 500G/ VGA 2G

9,100,000

Cấu hình: Core i5/Ram 16G/HDD 1TB-SSD 120G/VGA 6G

22,890,000

Cấu hình: Core i5/Ram 16G/HDD 500G-SSD 120G/VGA 3G

18,940,000

Cấu hình: Intel i7-4770/Ram 8G/ VGA 1050Ti 4G/HDD 500G/SSD 120G/ LCD 22

13,500,000

Cấu hình: Intel i7 - 4770/Ram 8G/ VGA 1050Ti 4G/HDD 500G/SSD 120G/ LCD 22

13,790,000

Cấu hình: Core i5 / 8G / SSD 120G / HDD 500G / LCD 22 / VGA 1050 2G

12,490,000

Cấu hình: Core i3-7100/Ram 8G/HDD 500Gb/VGA 2G

13,300,000

Cấu hình: G4600/Ram 8G/SSD 120G/VGA 4G

14,500,000

Call Now