PC gaming, máy tính đồ họa

Tổng hợp các sản phẩm PC gaming, máy tính đồ họa giá rẻ, đa dạng cấu hình, đáp ứng tốt các trò chơi và phần mềm thiết kế. Tham khảo ngay máy tính bàn dành cho thiết kế đồ họa và chơi game. Xem thêm máy tính bàn Dell, máy tính văn phòng.

14.650.000

CPU E5-2670

RAM 64GB

SSD500GB

VGA GTX-1660 Super

DSDETT03

16.900.000

CPU E5-2670

RAM 64GB

SSD500GB

VGA RTX-2060

DSDETT02

9.800.000

CPU E5-2670 V2

RAM 32GB

SSD256GB

VGA GTX-1050 Ti

DSGTT01

10.600.000

CPU E5-2680 V4

RAM 32GB

SSD256GB

VGA GTX-1650

DSGGR05

16.100.000

CPU E5-2680

RAM 64GB

SSD500GB

VGA RTX-3050

DSDETT01

11.200.000

CPU i3-12100F

RAM 8GB Bus 3200

SSD250GB sata

VGA GTX-1650

DSDEGR03

12.600.000

CPU i3-12100F

RAM 8GB

SSD250GB

VGA GTX-1660S

DSDEGR02

12.300.000

CPU i5-10400F

RAM Dato 16GB

SSD256GB PCIe

VGA GTX-1650

DSGTT04

22.300.000

CPU i5-12600K

RAM 16GB

SSD256GB

VGA RTX-3060

DSDECC03

12.750.000

CPU i5-10400F

RAM 16GB

SSD500GB

VGA GTX-1660

DSGTT06

12.100.000

CPU i5-9400F

RAM 16GB

SSD500GB

VGA GTX-1660 Super

DSDEGR01

21.400.000

CPU i5-12400F

RAM 32GB

SSD500GB

VGA Quadro P2200

DSDECC04

7.550.000

CPU i5-6500T

RAM 8GB

SSD250GB

VGA GT-1030

DSGGR04

8.300.000

CPU i5-7500T

RAM 8GB

SSD250GB

VGA GTX-1650

DSGGR01

13.950.000

CPU i5-11400F

RAM 16GB

SSD500GB

VGA GTX-1660 Super

DSGTT05

10.500.000

CPU i5-10400F

RAM 8GB

SSD250GB

VGA GT-1030

DSDEGR04

14.240.000

CPU i5-12400F

RAM 16GB

SSD256GB

VGA GTX-1650

DSGTT02

10.360.000

CPU i7-6700

RAM 16GB

SSD250GB

VGA GTX-1650

DSGGR02

28.100.000

CPU i7-12700K

RAM 16GB Bus 3200

SSD256GB PCIe

VGA Quadro P2200

DSDECC01

21.850.000

CPU i7-12700F

RAM 16GB

SSD256GB

VGA RTX-2060

DSDECC02