Website hiện đang tạm khóa, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ: 0394647703 - tukcr0@gmail.com

Trang Trả góp

Mua trả góp

Tên sản phẩm: Máy Tính Bàn Dell i5-10400/8GB/250GB
Giá sản phẩm: 10.760.000

Các bước trả góp Máy Tính Bàn Dell i5-10400/8GB/256GB

Chọn nhà cho vay

10.460.000

Trả trước

0

Kỳ hạn thanh toán 

1.775.062

    Họ & tên:

    CMND/CCCD:

    Điện thoại: