Website hiện đang tạm khóa, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ: 0394647703 - tukcr0@gmail.com

Trang Trả góp

Mua trả góp

Máy tính bàn Dell cũ i5/4GB/120GB

Tên sản phẩm: Máy Tính Bàn Dell Cũ i5/4GB/120GB
Giá sản phẩm: 3.150.000

Các bước trả góp Máy Tính Bàn Dell Cũ i5/4GB/120GB

Chọn nhà cho vay

3.150.000

Trả trước

0

Kỳ hạn thanh toán 

534.555

    Họ & tên:

    CMND/CCCD:

    Điện thoại: