Website hiện đang tạm khóa, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ: 0394647703 - tukcr0@gmail.com

Trang Trả góp

Mua trả góp

Tên sản phẩm: Máy Tính Văn Phòng Cũ i5/8GB/128GB/250GB/RX 560 4G/20 Inch
Giá sản phẩm: 3.700.000

Các bước trả góp Máy Tính Văn Phòng Cũ i5/8GB/128GB/250GB/RX 560 4G/20 Inch

Chọn nhà cho vay

3.700.000

Trả trước

0

Kỳ hạn thanh toán 

627.890

    Họ & tên:

    CMND/CCCD:

    Điện thoại: