Máy tính để bàn Dell

Tổng hợp các sản phẩm máy tính để bàn Dell i3, i5, i7 đang kinh doanh tại Maytinhgiare.net. Tham khảo ngay máy tính để bàn Dell. Xem thêm máy tính để bàn HP, máy tính đồ họa.

10.250.000

CPU i3-10100

RAM 8GB

SSD250GB

VGA Intel UHD Graphics 630

DGDLTT01

12.950.000

CPU i3-12100

RAM 8GB

SSD256GB

VGA Intel UHD Graphics 730

DGDLTT05

4.800.000

CPU i3-6100

RAM 8GB

SSD250GB

LCD Dell 19 Inch

DGDLGR08

6.500.000

CPU i3-9100

RAM 8GB

SSD120GB

LCD Dell 19 Inch

DGDLTT08

4.100.000

CPU i3-4130

RAM 8GB

SSD120GB

LCD Dell 19 Inch

DGDLGR04

6.000.000

CPU i3-8100

RAM 8GB

SSD240GB

VGA Intel HD Graphics 1.5G

DGDLGR09

9.510.000

CPU i3-10100

RAM 8GB

SSD250GB

LCD Dell 19 Inch

DGDLTT03

10.760.000

CPU i5-10400

RAM 8GB

SSD250GB

VGA Intel UHD Graphics 630

DGDLTT02

14.100.000

CPU i5-12400

RAM 8GB

SSD250GB

VGA Intel UHD Graphics 730

DGDLTT04

15.500.000

CPU i5-12400

RAM 8GB

SSD250GB

VGA Intel UHD Graphics 770

DGDLCC01

16.300.000

CPU i5-12400

RAM 8GB

SSD256GB M.2 PCle

VGA Intel UHD Graphics 730

DGDLCC03

5.700.000

CPU i5-7500T

RAM 8GB

SSD250GB

VGA Intel HD Graphics 1.5G

DGDLGR07

6.400.000

CPU i5-8400

RAM 8GB

SSD250GB

VGA Intel HD Graphics 1.5G

DGDLTT11

7.700.000

CPU i5-9400

RAM 8GB

SSD250GB

LCD Dell 22 Inch

DGDLTT07

4.700.000

CPU i5-4570T

RAM 8GB

SSD240GB

LCD Dell 22 Inch

DGDLGR03

9.800.000

CPU i5-9400

RAM 8GB

SSD250GB

VGA Intel HD Graphics 1.5G

DGDLTT12

5.000.000

CPU i5-4570

RAM 8GB

SSD500GB

VGA Intel HD Graphics 1.5G

DGDLGR06

21.600.000

CPU i7-12700

RAM 8GB

SSD500GB

LCD Dell S2421HN

DGDLCC02

6.600.000

CPU i7-6700

RAM 8GB

SSD500GB

LCD Dell 22 Inch

DGDLGR02

10.800.000

CPU i7-8700

RAM 8GB

SSD500GB Sata 3

LCD Dell 24 Inch

DGDLTT06